Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

SUTINKU

Privatumo politika

UAB „IT Partner“ užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje (toliau – Politika) nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

UAB „IT Partner“, taikydama organizacines ir technines priemones, užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Internetinė svetainė – svetainė esanti adresu https:/www.itpartner.lt, kurioje UAB „IT Partner“ klientas gali pateikti užsakymą, palikti užklausą, duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Politikoje duomenų valdytojas yra UAB „IT Partner“, juridinio asmens kodas 302430427, buveinės adresas V. Krėvės pr. 49, Kaunas, kontaktiniai duomenys: servisas@itpartner.lt.

Duomenų subjektas – klientas ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros, užklausų administravimo tikslais.

Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.

Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti klientą ar svetainės lankytoją: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir/arba teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Elektroninė prekyba – prekių ar paslaugų pirkimas bei pardavimas internetu.

Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.

Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.

Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

Su šia Politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.itpartner.lt interneto svetainėje.

Vykdydama elektroninę prekybą UAB „IT Partner“ veikia kaip duomenų valdytojas.

Duomenų subjektas sutinka, kad elektroninės prekybos tikslu Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juos susijusius asmens duomenis:

 • vardą, pavardę,
 • telefono numerį
 • elektroninio pašto adresą
 • el. parduotuvės vartotojo paskyros slaptažodį
 • prekės pristatymo adresą
 • prekės/paslaugos apmokėjimo duomenis (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.)
 • papildomai – komentarą/užklausą.

Šiuo tikslu gauti asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie savo el. parduotuvės vartotojo paskyros datos.

Duomenų subjektas yra informuojamas, kad prekių pristatymo tikslui įgyvendinti yra pasitelkiami duomenų tvarkytojai – kurjerių paslaugas teikiančios įmonės:

 • Uždaroji akcinė bendrovė „DPD Lietuva“, juridinio asmens kodas 111639299
 • UAB „Venipak LT“, juridinio asmens kodas 3000906055;
 • Omniva LT UAB, juridinio asmens kodas 300087912.

Duomenų subjektas sutinka, jog tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarkys žemiau pateiktus su juo susijusius asmens duomenis:

 • vardą,
 • elektroninio pašto adresą,
 • telefono numerį

Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.

Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu gaunamas Duomenų subjektui savo el. parduotuvės vartotojo paskyroje suteikiant galimybę pažymėti □ sutinku arba □ nesutinku.

Duomenų subjektas apie jo teisę nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu yra informuojamas duomenų rinkimo metu (registruojant el. parduotuvės vartotojo paskyrą) bei šioje Politikoje.

Duomenų subjektas gali atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu paspaudęs kiekviename elektroniniame laiške esančią nuorodą, prisijungus prie savo el. parduotuvės vartotojo paskyros ar kreipdamasi į UAB „IT Partner“ el.paštu parduuotuve@itpartner.lt.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Politikoje.

Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui,
 • vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Duomenų tvarkytojams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas,
 • teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus.

Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Duomenų subjektas gali atšaukti bet kada, o tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis gali atšaukti be jokio papildomo pagrindimo, kreipdamasis į Duomenų valdytoją vienu iš šių būdų:

  • prisijungęs prie el. parduotuvės vartotojo paskyros,
  • tiesioginės rinkodaros atveju – paspaudęs kiekviename el. laiške esančią nuorodą,
  • raštišką pageidavimą pristatydamas paštu ar tiesiogiai adresu V. Krėvės pr. 49, LT-49438, Kaunas,
  • elektroninio pašto adresu parduotuve@itpartner.lt iš to paties el. pašto adreso, kurį nurodė registracijos metu, pateikdamas užklausą.

Duomenų valdytojas, gavęs tokį Duomenų subjekto reikalavimą, nedelsiant sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti.

Kreipdamasis į Duomenų valdytoją dėl prekės/siuntos pristatymo informacijos, Duomenų subjektas identifikacijai turi pateikti savo vardą, pavardę, telefono numerį ir/arba elektroninio pašto adresą, užsakymo numerį.

Duomenų subjektas, tinkamai save identifikavęs, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo notariškai patvirtintą kopiją, kuris bus naudojamas tik identifikacijai ir nebus saugomas, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, saugomais Duomenų valdytojo, pateikdamas Duomenų valdytojui prašymą raštu vienu iš šių būdų: paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu V. Krėvės pr. 49, LT-49438, Kaunas.

Jeigu su Duomenų subjekto asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.

Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą susipažinti su Duomenų valdytojo tvarkomais asmens duomenis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma ar su Duomenų subjektu susiję asmens duomenys yra tvarkomi. Atsakymas teikiamas neatlygintinai.

Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, dėl kurių buvo duotas sutikimas, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją raštu, prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir/ar ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas patikrina Duomenų subjekto prašymą ir, nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d.d., patenkina Duomenų subjekto prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja Duomenų subjektą raštu.

Tais atvejais, kai Duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenis, nustato, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, tinkamai save identifikavęs bei kreipdamasis raštu prašo ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas, nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d.d. ir apie atliktus veiksmus Duomenų subjektą informuoja raštu.

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui, dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Duomenų valdytojas, patikrinęs prašymo pagrįstumą ir teisėtumą, tokį prašymą patenkina nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 d.d. ir informuoja Duomenų subjektą apie atliktus veiksmus.

Duomenų subjektas, manydamas, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeisti jo teisėti interesai, turi teisę kreiptis į Priežiūros instituciją.

TAIKOMOS SAUGUMO PRIEMONĖS

Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones.

Organizacinės

Duomenų valdytojas darbo tvarką organizuoja taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas.

Prieigas prie Duomenų subjekto asmens duomenų suteikia tik tiems darbuotojams, kuriems jos reikalingos darbo funkcijoms atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus bei susipažinę su kitomis vidaus tvarkomis asmens duomenų tvarkymo apimtyje.

Techninės

Duomenų valdytojo paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų tiekėjai) veikia tik Duomenų valdytojo įgaliojimu.

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Interneto ryšys yra šifruojamas, o interneto svetainės puslapis yra vykdomas per https:// protokolą.

Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas).

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

www.itpartner.lt svetainėje slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti svetainės lankytojo tapatybės.

Svetainės lankytojas gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti arba veikti nekorektiškai.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika nuolat peržiūrima ir esant poreikiui atnaujinama.